Body mass index a jeho výpočet

O body mass indexu a jeho výpočtu se hodně mluví, ale málokdo zná jeho význam. Mnoho lidí ho přeceňuje nebo naopak podceňuje. My vám vše vysvětlíme a díky našemu textu si dokážete BMI vypočítat a také vyhodnotit.

Představení BMI a výpočet

BMI je zkratka pro anglický termín body mass index, česky jde o index tělesné hmotnosti. Tento hlavně statistický údaj ukazuje, jak je na tom člověk s tělesnou váhou. K výpočtu se používá jednoduchý matematický vzoreček:

BMI = hmotnost v kg / výška v metrech na druhou

Výsledky BMI jsou rozděleny do jednoduché tabulky, která určuje, jak na tom dotyčný jedinec s váhou je.

Tabulka BMI

  • Těžká podvýživa 16,5 a méně
  • Podváha 16,5 – 18,5
  • Ideální tělesní váha 18,5 – 25
  • Nadváha 25 – 30
  • Mírná obezita 30 – 35
  • Střední obezita 35 – 40
  • Morbidní obezita 40 a více

Příklad výpočtu BMI

Jak jsme již uvedli, k výpočtu BMI je nutné znát váhu a výšku člověka. V našem příkladu máme tyto míry:

  • Tělesná váha 100 kg
  • Výška 1, 60 m

BMI = 100 / (1,60 x 1,60) = 39, 06

Výsledné číslo 39, 06 ukazuje na BMI člověka s výše uvedenou tělesnou váhou a výškou. Podle tabulky BMI trpí tento jedinec střední obezitou. Jaká rizika nejenom střední obezita přináší, se dozvíte v dalším textu.

Zdravotní rizika podle stupně BMI

Vysoká hodnota BMI

Nadváha

Tento stupeň BMI není nijak dramatický. Může signalizovat nesprávně sestavený jídelníček a nedostatek pohybové aktivity. Pozor je potřeba dát i na možné nedostatečné fungování spalování tuků v důsledku pomalejších metabolických procesů. Největším rizikem této úrovně BMI je, že se může jednat o startovací čáru vedoucí k obezitě.

Mírná obezita

Při tomto stupni BMI hrozí zejména větší únava. Začínají se objevovat bolesti zad a kloubů. Zejména těch, které jsou nejvíce namáhány, např. jde o kolenní klouby. Také se mírně začíná zvyšovat riziko vzniku nádorových onemocnění.

Střední obezita

U střední obezity logicky platí všechny druhy rizik, jako u mírné. Ovšem klouby jsou zatěžovány mnohem více, takže je ohrožují závažnější zdravotní problémy. Také se přidávají problémy s cévami a vysokým krevním tlakem. U žen může docházet k poruchám menstruace, zvyšuje se i riziko neplodnosti.

Morbidní obezita

Vedle výše zmíněných zdravotních komplikací přináší morbidní obezita zvýšenou hladinu tuku v krvi, dušnost a také cukrovku druhého stupně. Je potřeba počítat s tím, že se zvyšuje pravděpodobnost kratší doby života.

Nízká hodnota BMI

Podváha

K podváze dochází z několika možných důvodů. Buď jde o příznak závažné nemoci, například zhoubného nádorového bujení. Další velmi častou příčinou jsou bulimie a anorexie. Tyto choroby jsou psychického původu a také vyžadují lékařskou pomoc. Podváha může být někdy i dědičná.

Těžká podvýživa

Tento stupeň BMI již dotyčného jedince přímo ohrožuje na životě, Je proto nutný neodkladný lékařský zásah.

Jaký má BMI význam

Body mass index má význam hlavně orientační, jelikož se díky němu může kdokoliv srovnat s průměrnými statistikami. Pravdou ovšem je, že tento ińdex tělesné hmotnosti nezohledňuje mnoho dalších faktorů. Typickým příkladem je jeho neschopnost posoudit podíl tělesného tuku v organismu. Je nepochybně velký rozdíl, jestli má sportovec svaly, díky kterým nezapadá do tabulky BMI s ideální tělesnou váhou, nebo když je člověk samý tuk.

Z toho důvodu je vhodné absolvovat speciálnější vyšetření, které podrobně ukáže, jak na tom s tělesnou váhou opravdu jste. To by mělo zahrnovat zejména změření podkožního tuku, impedanční měření atd. Svoji roli hraje i pohlaví nebo věk.

Na druhou stranu, jestliže jste si vypočítali, že váš BMI je v úrovni jakékoliv obezity, neměli byste na nic čekat. Je vhodné začít nadváhu řešit a pokusit se zhubnout.

Body mass index a jeho výpočet

Nyní již víte, že body mass index a jeho výpočet má hlavně orientační funkci. Zkuste si ho vypočítat a podle výsledku se zařiďte. Pamatujte, že snížení tělesné váhy může hrát důležitou roli ve vašem zdraví a také délce života.

Body mass index a jeho výpočet


Categories Jak zhubnout